FORMULAR du SKAL bruge ved fortrydelse af købet:

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende

- Til: TA-Trading v./Phakakrong Christensen
        Kornvænget 78
        8600 Silkeborg
        att.: RMA

- Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer  /levering af følgende tjenesteydelser

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

- Bestilt den:________________

- Modtaget den:______________

- Navn

- Adresse

 

____________________________________________________________________________

- Din  underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato:______________

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 304, side 64, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF, EF-Tidende 2002, L 271, side 16.

 

Ønsker du at klage til et forbrugernævn, kan du klikke på dette link hvor du online kan klage direkte til forbrugerklagenævnet:

http://www.forbrug.dk/

 

Fortrydelsesret: 

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

 

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

 

 1. har modtaget din vare

 2. får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis

 3. får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

 4.  

  Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives på mail info@vuplus.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du medsendt din

  ordrebekræftelse/vare se også her:


  FORMULAR du SKAL bruge ved fortrydelse af købet:

  Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende

  Til: TA - Trading v./Phakakrong Christensen
  Kornvænget 78
  8600 Silkeborg
  att.: RMA

  - Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer /levering af følgende tjenesteydelser

  ___________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________

  - Bestilt den:________________

  - Modtaget den:______________

  - Navn

  - Adresse

   

  ____________________________________________________________________________

  - Din underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

  - Dato:______________

  Officielle noter

  1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 304, side 64, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF, EF-Tidende 2002, L 271, side 16.

   

   

 

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

 

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

 1. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på, 

 2. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesre

 3. du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware.

 • Varens stand, når du sender den retur

 Fortrydelsesretten omfatter ikke følgende varer:

 1. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på, 
 2. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesre
 3. du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware.

 

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådad

tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

TA - Trading
Kornvænget 78
8600 Silkeborg

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder vores formular/standardfortrydelsesformular eller vedlægger følgende

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav / uden omdeling eller sendt som brev.

NB: Ifølge Forbrugeraftalelovens har netbutikken 14 dage til at returnere pengene gældende fra d. 13/6 2014 22 stk.1, før denne dato er betalingsfristen 30 dage..

Ønsker du at klage til et forbrugernævn, kan du klikke på dette link hvor du online kan klage direkte til forbrugerklagenævnet:

http://www.forbrug.dk/

Læs mere om, hvad den nye forbrugeraftalelov