Som udgangspunkt hvor der følger en brugsanvisning med produktet, er denne som minimum på ENGELSK og kan IKKE forventes at være på dansk. Dette er også beskrevet i vor aftaleindgåelse hvor køber kvitterer for accept af dette forhold at brugsanvisningen som minimum er på ENGELSK og IKKE dansk.