FORMULAR du SKAL bruge ved fortrydelse af købet:

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende

- Til: TA-Trading v./Phakakrong Christensen
        Kornvænget 78
        8600 Silkeborg
        att.: RMA

- Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer  /levering af følgende tjenesteydelser

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

- Bestilt den:________________

- Modtaget den:______________

- Navn

- Adresse

 

____________________________________________________________________________

- Din  underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato:______________

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 304, side 64, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF, EF-Tidende 2002, L 271, side 16.

 

Ønsker du at klage til et forbrugernævn, kan du klikke på dette link hvor du online kan klage direkte til forbrugerklagenævnet:

http://www.forbrug.dk/

 

Fortrydelsesret: 

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

 

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

 

 1. har modtaget din vare

 2. får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis

 3. får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

 4.  

  Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved (mail: info@vuplus.dk.) I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du medsendt din

  ordrebekræftelse/vare se også her:


  FORMULAR du SKAL bruge ved fortrydelse af købet:

  Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende

  Til: TA - Trading
  Kornvænget 78
  8600 Silkeborg
  att.: RMA

  - Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer /levering af følgende tjenesteydelser

  ___________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________

  - Bestilt den:________________

  - Modtaget den:______________

  - Navn

  - Adresse

   

  ____________________________________________________________________________

  - Din underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

  - Dato:______________

  Officielle noter

  1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 304, side 64, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF, EF-Tidende 2002, L 271, side 16.